Mały grant Ślaskiego Stowarzyszenia Chorych na SM SEZAM

28.03.2019

Oferty organizacji pozarządowej Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na SM Sezam na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy o Pożytku Publicznym i o Wolontariacie. Nazwa zadania: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Uwagi do zadania można zgłaszać do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do dnia 10.04.2019r. w sekretariacie , ul. Wolności 286 pok.201 lub telefonicznie (32) 3733435 orazzps_sekretariat@um.zabrze.pl .

Dokumenty do pobrania