CIT-8. Termin składania dla niektórych NGO-sów przedłużony o 7 miesięcy

25.03.2019

22 marca opublikowano rozporządzenia, które przesuwa obowiązek złożenia deklaracji CIT-8 w 2019 r. Przesunięcie dotyczy części organizacji pozarządowych. Sprawdź czy znajdujesz się w tej grupie.

Jest rozporządzenie – termin przesunięty

Projekt rozporządzenia przesuwającego termin pojawił się na początku marca. Dość długo czekaliśmy na jego podpisanie i publikację. Organizacje nie miały pewności w jakim kształcie i czy w ogóle przyjęte zostanie rozporządzenie. Miały słuszny powód do niepokoju, bo gdyby coś poszło nie tak, ci którzy liczyli na odroczenie terminu nie mogliby się tłumaczyć istnieniem projektu. Teraz wiemy, że mogą odetchnąć. Podpisane 21 marca rozporządzenie opublikowane zostało następnego dnia.

Termin dla małych organizacji pozarządowych przesunięto do 31 października 2019 r.

Które NGO-sy złożą CIT dopiero w październiku

Przełożenie terminu na październik obejmie organizacje, które

Opublikowane właśnie rozporządzenie określa to w sposób następujący:

§ 1. Przedłuża się do dnia 31 października 2019 r. termin do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.), przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych:

1) których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed dniem 1 lipca 2019 r.;

2) osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 tej ustawy;

3) nieobowiązanych w roku podatkowym, o którym mowa w pkt 1, do sporządzenia deklaracji lub informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1‒4, art. 42 ust. 1a‒4, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.).

Zobacz rozporządzenie w Dzienniku Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, Dziennik Ustaw z 2019 r., pozycja 549

Co zmieni się do października?

Pojawienie się projektu dawało czas na naprawę trudnej sytuacji, w której znalazły się małe podmioty zmuszone do składania elektronicznych deklaracji CIT. Na czym może polegać naprawa? Na tym etapie trudno powiedzieć. Możliwe są dwie opcje:

  • przywrócenie, dla wskazanej w rozporządzeniu grupy, rozliczeń papierowych, albo
  • umożliwienie podpisywania deklaracji profilem zaufanym.

Jak na razie bardziej prawdopodobne wydaje się pierwsze rozwiązanie.

źródło: NGO.pl