CIT-8 tylko elektronicznie i tylko z podpisem kwalifikowanym

12.02.2019

Po nowelizacji przepisów w październiku 2018 roku, organizacje pozarządowe roczną deklarację (CIT-8 wraz z ewentualnymi załącznikami) mogą złożyć tylko drogą elektroniczną. Ich potwierdzenie wymaga jednak podpisu elektronicznego. Nie wystarcza profil zaufany (tzw. ePUAP).

Czym jest podpis elektroniczny?

Jak podane inspor.org.pl jest to podpis w formie elektronicznej, składany za pomocą odpowiedniego urządzenia. Jest płatny. Służy do podpisywania m.in. dokumentów elektronicznych w przypadkach kontaktów z administracją oraz firmowych.

Cena takiego podpisu zależy od dostawcy, okresu ważności i wybranego urządzenia do składania podpisu. Zwykle jest to ok. 200-300 zł.

Jak złożyć deklarację CIT i PIT elektronicznie?

Istnieje kilka możliwości, ale wszystkie wymagają podpisu kwalifikowanego.

  1. Formularz interaktywny Ministerstwa Finansów – portal e-Deklaracje;
  2. Moduł finansowo-księgowy – jeśli wykorzystywany przez Twoją organizację program księgowy posiada taką opcję;
  3. Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD).

Gdy nie mam podpisu elektronicznego?

W takim przypadku, a ten dotyczy większości organizacji, zwłaszcza małych, istnieją trzy wyjścia:

  1. Sprawienie organizacji podpisu kwalifikowanego wraz z konieczną infrastrukturą sprzętową;
  2. Zlecenie biuru księgowemu, które posiada taki podpis, przygotowania deklaracji na podstawie przygotowanych przez organizację informacji;
  3. Samodzielne przygotowanie deklaracji CIT i przekazanie jej do biura księgowego, które przekaże je w naszym imieniu do Urzędu Skarbowego.

Wszystkie te opcje wymają jednak dodatkowych kosztów.

Więcej szczegółów na temat tej sprawy:

https://inspro.org.pl/centrumklucz/dzieje-sie/organizacjo-cit-i-pit-przeslesz-tylko-elektronicznie/

https://publicystyka.ngo.pl/elektroniczna-sprawozdawczosc-nie-do-spelnienia-dla-malych-organizacji

https://publicystyka.ngo.pl/nowa-oplata-za-prawo-do-zrzeszania-sie