Mały Grant – Stowarzyszenie Dzienny Dom Opieki „Senior”

30.01.2019

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Dzienny Dom Opieki „Senior” na udzielenie dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 30.01.2019 r. do dnia 05.02.2019 r.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą e-mail: sekretariat_zps@um.zabrze.pl oraz telefonicznie 032 373 34 56.