Zarządzenie nr 24/WKD/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 17.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 r.

17.01.2019

Zarządzenie nr 24/WKD/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 17.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 r.