MSIT: Trwa nabór wniosków na realizację w 2019 r., Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

15.01.2019

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2019 r., Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży 

Głównymi celami programu są: 
1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 
2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej, 
3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży, 
4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży, 
5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży 

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. 

Kwota do rozdysponowania w naborze: 40 mln zł. 
Wnioski należy składać do dnia 15 marca 2019 r. 

Więcej informacji o konkurskie