Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego

11.01.2019

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.

Cel konkursu:

Wsparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego, które będą realizowane w zakresie:

· Upowszechniania kultury fizycznej w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.

· Zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.

Zadania Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego winny być realizowane w następujących działaniach:

1. Organizacja i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,

2. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych,

3. Organizacja przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie materialnym,

4. Badania diagnostyczne i ogólnolekarskie dla młodzieży uzdolnionej sportowo Województwa Śląskiego,

5. Sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,

6. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików w 2019 roku,

7. Udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych,

8. Zadania ratownictwa górskiego – zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach.

Oferty należy składać w terminie do 21 stycznia 2019 roku do godz. 14.00

Więcej informacji o konkursie