ZARZĄDZENIE nr 4/ZCRP/2019 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2019 r.

09.01.2019