Mały Grant – Stowarzyszenie Wielka Flota Zjednoczonych Sił

24.12.2018

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Wielkiej Floty Zjednoczonych Sił na udzielenie dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. Poz 450 z późn.zm.). Tytuł zadania „27 Finał WOŚP 2019”. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 24.12.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Uwagi i zastrzeżenia dotyczące oferty można zgłaszać w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej osobiście w pokoju 201 budynek UM przy ul. Wolności 286 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sekretariat_zps@um.zabrze.pl