ZARZĄDZENIE NR 1003/WPTS/2018 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE w sprawie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2019 r.

19.12.2018