ZARZĄDZENIE NR 975/ZPS/2018 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Partnera do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na lata 2015-2020 „Senior+”

07.12.2018

ZARZĄDZENIE NR 975/ZPS/2018 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Partnera do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na lata 2015-2020 „Senior+”