Zarządzenie Nr 936WPTS2018 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

30.11.2018