Zarządzenie nr 929/ZPS/2018 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Zabrza w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2019 roku.

28.11.2018