Zarządzenie nr 912/IK/2018 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 21 listopad 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019

21.11.2018