Wolontariusz roku 2018

08.11.2018

Prezydent Miasta Zabrze zaprasza instytucje publiczne, związki i stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne do wzięcia udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2018”, który ma na celu uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, pracujących nieodpłatnie bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, na rzecz mieszkańców Zabrza.

Zgłoszenie do tytułu stanowi kupon zgłoszeniowy, który prosimy składać osobiście w terminie do 27 listopada 2018 roku w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Wolności 286, pokój 207, tel. 32 373 34 67 z dopiskiem „Wolontariusz Roku 2018” lub w sekretariacie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Brodzińskiego 4, 41–800 Zabrze, tel. 32 271–04-74.