Zarządzenie NR 856/ZPS/2018 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26 października 2018 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Zabrze w 2019 roku

07.11.2018

Zarządzenie NR 856/ZPS/2018 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26 października 2018 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Zabrze w 2019 roku.