Zarządzenie Nr 823/ZPS/2018 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Zabrze w 2019 roku

17.10.2018

Zarządzenie Nr 823/ZPS/2018 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Zabrze w 2019 roku.