Mały grant – Klub Jeździecki Maciejówka MOSiR Zabrze

03.10.2018

Wpłynęła oferta Klubu Jeździeckiego Maciejówka MOSiR Zabrze na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości od dnia dzisiejszego do dnia 10.10.2018 r.

Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres:sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu, w pokoju 71.