ZARZĄDZENIE NR 662/ZPS/2018 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych w 2018 roku

29.08.2018

ZARZĄDZENIE NR 662/ZPS/2018 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych w 2018 roku.

Dokumenty do pobrania