Mały grant – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Gliwickiej

27.07.2018

Wpłynęła oferta Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Gliwickiej na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ofertę podaje się do publicznej wiadomości do 06.08.2018 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu, w pokoju 71, w terminie do dnia 06.08.2018 r.