Mały grant – Fundacja Kult

03.07.2018

Wpłynęła oferta Fundacji Kult na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 04.07.2018 r. do dnia 11.07.2018 r.

Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pllub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu, w pokoju 71, w terminie do dnia 11.07.2018 r.

Dokumenty do pobrania