Oferta w trybie art. 19a Polskiego Związku Głuchych

25.05.2018

Informujemy, że w dniu 22.05.2018 r. wpłynęła oferta Polskiego Związku Głuchych- oddziału śląskiego z siedzibą w Zabrzu, ul.Niedziałkowskiego 1, 41-800 na realizację zadania w trybie art.19 a ustawy o pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. , poz 1817, z póź.zm.):
– „Ochrona zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla osób starszych niesłyszących w wieku 60+”,
Wszelkie uwagi odnośnie oferty należy zgłosić mailowo na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl, lub telefonicznie : (32) 373 34 35, lub osobiście w sekretariacie Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze, II piętro pok.201 do dnia 04.06.2018r.)

Dokumenty do pobrania