Mały grant – Klub Sportowy Mostostal Zabrze Holding S.A.

11.05.2018

Wpłynęła oferta Klubu Sportowego Mostostal Zabrze Holding S.A.: Międzynarodowy turniej tenisowy TE kadetów do lat 16, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 11.05.2018 r. do dnia 18.05.2018 r.


Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 18.05.2018 r.