Mały grant Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku

02.05.2018

Wpłynęła oferta Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku: Udział Jakuba Seemann w Mistrzostwach Europy w szachach klasycznych w kategorii do lat 10w Rydze (Łotwa) pomiędzy 19-30 sierpnia 2018 r., na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 02.05.2018 r. do dnia 09.05.2018 r.

Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 09.05.2018 r.