Mały grant stowarzyszenia „Pogodni i Aktywni”

15.03.2018

Zapraszamy do konsultacji oferty Stowarzyszenia „Pogodni i Aktywni”, która wpłynęła dnia 13.03.2018r. Oferta wpłynęła w trybie art. 19a Ustawy o pożytku publicznym oraz wolontariacie. Oferta powinna być zamieszczona od dnia 16.03.2018r.- 23.03.2018r.

Uwagi odnośnie oferty można zgłaszać w sekretariacie Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do dnia 26.03.2018, lub telefonicznie (32)3733435, lub mailowo: sekretariat_zps@um.zabrze.pl

Dokumenty do pobrania