Mały grant Śląskiego Stowarzyszenia Graczy Ultimate

02.02.2018

Wpłynęła oferta Śląskiego Stowarzyszenia Graczy Ultimate: Organizacja Finałów Halowych Mistrzostw Polski Ultimate 2018, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 02.02.2018 r. do dnia 09.02.2018 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 09.02.2018 r.

Dokumenty do pobrania