Zarządzenie nr 1052/ZPS/2017 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 06 listopada 2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej w 2018 roku.

06.11.2017

Zarządzenie nr 1052/ZPS/2017 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 06 listopada 2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej w 2018 roku.