Zarządzenie Nr 1042/ZPS/2017 Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Zabrze w 2018 roku.

03.11.2017