Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku

25.10.2017

Zarządzenia nr 1031/IK/2017 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku

Termin składania ofert: 16.11.2017r.