Mały grant Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii z Katowic

05.10.2017

Informujemy, że w dniu 29.09.2017 r. wpłynęła do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej UM w Zabrzu uproszczona oferta: Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach, ul. Powstańców 21, na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Realizacja programów profilaktycznych na terenie szkół w Zabrzu”.

Zadania publiczne realizowane w trybie art.19a, ustawy o działalność i pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn.zm).

Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od 06.10.2017 r do 12.10.2017 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres:  sekretariat_zps@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w UM Zabrze przy ul. Wolności 286, w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 201, II piętro w terminie do 12.10.2017 r.