Oferta Klubu Sportowego „Piast” Pawłów w Zabrzu

07.08.2017

Wpłynęła oferta Klubu Sportowego „Piast” Pawłów w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu przy ul.  Jana Łaskiego 26 złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego: Udział w Turnieju Piłkarskim Mundialito 2017. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty – pisemnie w Wydziale Promocji, Turystyki i Sporu Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Prof. Z. Religi 1 lub drogą elektroniczną sekretariat_wpts@um.zabrze.pl

Dokumenty do pobrania