Zarządzenie nr 726/ZPS/2017 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 27 lipca 2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 roku

28.07.2017