Mały grant – Stowarzyszenie Pogodni i Aktywni

26.07.2017

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Pogodni i Aktywni” z siedzibą w Zabrzu, ul. Kazimierza Brodzińskiego 4 na realizację zadań w trybie art.19 a ustawy o pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. , poz.1817 z póź.zm.).

„Pełnia życia”.

Uwagi względem wniosku można zgłaszać do 03.08.2017 r. do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,

tel. (32) 3733435 lub  zps_sekretariat@um.zabrze.pl

Dokumenty do pobrania