Mały grant – Fundacja Betlehem Dom Chleba

26.07.2017

Wpłynęła oferta Fundacji „Betlehem Dom Chleba” z siedzibą w Zabrzu, ul. Dworcowa 3 na realizację zadań w trybie art.19 a ustawy o pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. , poz. 1817 z póź.zm.).

Konferencja i Warsztaty pt. „Komunikacja w rodzinie”.

Uwagi względem wniosku można zgłaszać do 03.08.2017 r. do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,

tel. (32) 3733435 lub zps_sekretariat@um.zabrze.pl