Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 12.07.2017 r. dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/457/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zabrze”

20.07.2017

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 12.07.2017 r. dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/457/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zabrze”.

Ogłoszenie zamieszcza się na okres 14 dni kalendarzowych.

W załączeniu ogłoszenie oraz projekt uchwały.

Osoba odpowiedzialna: inspektor Agnieszka Rachubińska

W sprawach merytorycznych proszę o kontakt z:
Agnieszka Rachubińska

tel.: 0-32-37-33-598

Dokumenty do pobrania