Mały grant Towarzystwa im. Brata Alberta

26.06.2017

Informuję, że w dniu 20.06.2017 r. wpłynęła  oferta Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 241, 41-800 Zabrze na realizację zadań w trybie art.19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. , Poz. 1817 z póź. zm.):
– „Krok do samodzielności”,

Dokumenty do pobrania