Oferta Szkolnego Klubu Sportowego „Gwarek”

01.06.2017

Wpłynęła oferta Szkolnego Klubu Sportowego „Gwarek” Zabrze z siedzibą w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 12, złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego: Organizowanie zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty – pisemnie w Wydziale Promocji, Turystyki i Sporu Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Prof. Z. Religi 1 lub drogą elektroniczną sekretariat_wpts@um.zabrze.pl.