Mały grant SIKRET GLIWICE

26.05.2017

Wpłynęła oferta SIKRET GLIWICE z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 21 złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego: Udział w 21. Mistrzostwach Świata dla Osób po Transplantacji Malaga 2017.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty pisemnie w Wydziale Promocji, Turystyki i Sporu Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Prof. Z. Religi 1 lub drogą elektroniczną sekretariat_wpts@um.zabrze.pl

Dokumenty do pobrania