Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku

23.05.2017

Zarządzenia nr 437/IK/2017 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 23 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w 2017 roku.

Termin składania ofert: do dnia 13.06.2017r.

Miejsce składania ofert: sekretariat Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze, tel. (032) 37 33 529.