Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017

02.01.2017

W załączeniu dostępne jest Zarządzenie nr 1207/WKD/2016 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 30.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.