Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Zabrze

18.11.2016

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 09.11.2016 r. dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Zabrze przez osoby prawne i fizyczne nie zaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, a także terminu i sposobu rozliczenia dotacji oraz projekt przedmiotowej uchwały Rady Miasta Zabrze

z prośbą o zamieszczenie na okres 14 dni kalendarzowych na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym w dniu 18.11.2016 r.

W załączeniu ogłoszenie oraz projekt uchwały.

Osoba odpowiedzialna: inspektor Agnieszka Rachubińska

W sprawach merytorycznych proszę o kontakt z:
Agnieszka Rachubińska
tel.: 0-32-37-33-598

Dokumenty do pobrania