Mały grant Stowarzyszenia „Rozwój”

11.10.2016

W załączeniu znaleźć można ofertę Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia „Rozwój” z Gliwic  na realizację zadania: PROGRAMY PROFILAKTYCZNE DLA MŁODZIEŻY „KONTAKT” i „DEBATA” złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239). Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej w terminie od 11.10.2016 r. do 19.10.2016 r.

Zgodnie z ust 4 art. 19a uwagi dot. oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl, składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ulicy Wolności 286, w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 201, II piętro lub telefonicznie pod numer telefonu 32/ 373 34 56, w terminie od 20.09.2016 r. do 27.09.2016 r.

Dokumenty do pobrania