Mały grant Stowarzyszenia Misericordia – I Piknik Odnawialnych Źródeł Energii

05.10.2016

W załączeniu znaleźć można ofertę Stowarzyszenia Misericordia  na realizację zadania: I Piknik Odnawialnych Źródeł Energii złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239). Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej w terminie od 5.10.2016 r. do 11.10.2016 r.

Zgodnie z ust 4 art. 19a uwagi dot. oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_we@um.zabrze.pl, składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ulicy Wolności 286, w Wydziale Ekologii lub telefonicznie pod numer telefonu  032/ 37-33-488, w terminie do 11.10.2016 

Dokumenty do pobrania