Mały grant Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji

23.06.2016

W załączeniu znaleźć można ofertę  Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji  na realizację zadania: 9. Mistrzostwa Europy dla Osób po Transplantacji i Dializowanych złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239). Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej w terminie od 23.06.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.

Zgodnie z ust 4 art. 19a uwagi dot. oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl, składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ulicy Religi 1, w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu lub telefonicznie pod numer telefonu  32 273 97 60 , w terminie od 23.06.2016 r. do 30.06.2016 r.

Dokumenty do pobrania