Projekt uchwały w sprawie zmiany stutu MOPR

28.04.2016

Projekt uchwały w sprawie zmiany stutu MOPR

Prezydent Miasta Zabrze podaje pod konsultacje projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obwieszczonego uchwałą Rady Miasta Nr LIV/809/14 z dnia 7 lipca 2014 r.. Treść projektu, ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze oraz statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie znajdują się w załączeniu.


Opinie można zgłaszać w terminie do 12 maja 2016 roku pise0nmie lub e-mailem na adres:

Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Wolności 286
41-806 Zabrze

e-mail: sekretariat_zps@um.zabrze.pl

Opinie powinny zawierać:
1) Nazwę organizacji.
2) Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji.
3) Tytuł projektu uchwały.
4) Wskazanie miejsca, do które odnosi się uwaga (paragraf, ustęp, punkt).
5) Prezentowane stanowisko na temat wskazanego fragmentu.
6) Uzasadnione stanowiska, o którym mowa w pkt. 5.
7) Proponowane brzmienie fragmentu, do którego odnosi się uwaga.