Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zabrzańskiemu Centrum Świadczeń Rodzinnych

27.04.2016

Prezydent Miasta Zabrze podaje pod konsultacje projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych”. Treść projektu oraz ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze znajduje się w załączeniu.


Opinie można zgłaszać w terminie do 11 maja 2016 roku pise0nmie lub e-mailem na adres:


Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Wolności 286
41-806 Zabrze

e-mail: sekretariat_zps@um.zabrze.pl

Opinie powinny zawierać:
1) Nazwę organizacji.
2) Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji.
3) Tytuł projektu uchwały.
4) Wskazanie miejsca, do które odnosi się uwaga (paragraf, ustęp, punkt).
5) Prezentowane stanowisko na temat wskazanego fragmentu.
6) Uzasadnione stanowiska, o którym mowa w pkt. 5.
7) Proponowane brzmienie fragmentu, do którego odnosi się uwaga.