Konsultacja propozycji regulaminu regulaminu budżetu partycypacyjnego

01.04.2016

Zapraszamy do przesłania ewentualnych uwag i propozycji zmian regulaminu Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. Przesłane opinie posłużą przygotowaniu ostatecznej wersji regulaminu, według którego będzie realizowana kolejna, trzecia edycja budżetu partycypacyjnego.

Proszę przesłać ewentualne uwagi i propozycje zmian do dnia 15 kwietnia 2016 r.

— pocztą adresując korespondencję:

Sekretariat Skarbnika Miasta
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

— e-mailem na adres: sekretariat_wbu@um.zabrze.pl .

W miarę możliwości proszę, aby materiał zawierał:
1) nazwę organizacji,
2) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji,
3) powołanie się na tytuł projektu regulacji,
4) wskazanie miejsca, do którego odnosi się uwaga (paragraf, ustęp, punkt),
5) prezentowane stanowisko na temat wskazanego fragmentu,
6) uzasadnienie stanowiska o którym mowa w pkt. 5 (opcjonalne),
7) proponowane brzmienie fragmentu, do którego odnosi się uwaga (opcjonalne).

Dokumenty do pobrania