Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 13.01.2016 r. dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz projekt przedmiotowej uchwały Rady Miasta Zabrze

20.01.2016