Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2016 roku

07.12.2015

Rodzaj zadania publicznego: upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Opis zadania:

a) organizowanie imprez krajoznawczych, w tym rajdów i wycieczek tematycznych,

b) organizowanie konkursów krajoznawczych, szczególnie dla dzieci i młodzieży,

c) upowszechnianie walorów turystycznych miasta Zabrze w kraju i regionie,

d) organizowanie szkoleń, warsztatów, prelekcji o tematyce turystycznej,

Termin realizacji zadania publicznego: 01.lutego 2016 r -31.grudnia 2016 r.

Forma zlecenia: wspieranie lub powierzenie

Środki przeznaczone na realizację: 50 000,00 zł

Na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju przeznaczono w 2015 roku dotacje w kwocie 50 000,00 zł, zaś w 2014 r. 50 000,00zł.

Dokumenty do pobrania