Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w 2016 roku

04.12.2015

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Zabrze dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3, z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w 2016 roku, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Termin składania ofert 28.12.2015 r.

Dokumenty do pobrania